Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Montessori óvodák képes leírás - Óvoda.tlap.hu
részletek »

Montessori óvodák - Óvoda.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: ovoda.tlap.hu » Montessori óvodák
Keresés
Találatok száma - 9 db
Bp.II - Montessori óvoda

Bp.II - Montessori óvoda

Óvodánkba arányosan veszünk fel magyar és angol anyanyelvű gyerekeket. Mesék, énekek és játékok formájában zajló foglalkozások kétnyelvűek lesznek, ugyanis gyerekkorban a nyelvtanulás sokkal természetesebb és könnyebb folyamat, mint a későbbiekben. Ezáltal a nyelvi kommunikáció a gyerekek intellektusával párhuzamosan fejlődik, miközben jártasságot szereznek a társas érintkezésben is. A helyes táplálkozás és annak hatása a testre, szellemre és lélekre fontos szempont óvodánkban, mely minden gyerek oktatásában külön tárgyat képez. Az együttműködés és az egyetértés otthon és óvoda között ezen a területen is létfontosságú. A gyerekek mindennap maguk választanak az egyéni vagy a csoportos játékok és tevékeny- ségek közül, melyek serkentik őket az egységes, a teljes aggyal való tanulásra.

Bp.III - Gyermeksziget Montessori Óvoda

Bp.III - Gyermeksziget Montessori Óvoda

Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez. Ha elölről kezdeném a gyereknevelést, Fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet; példálózás helyett példát mutatnék; nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék; nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék; komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot; kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék; Nem erőszakoskodnék a gyermekkel, hanem a lelkét erősíteném; Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat; kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről; és többet a szeretet hatalmáról. Diane Loomans

Bp.IX - Epres óvoda

Bp.IX - Epres óvoda

Négy csoportos, 100 férőhelyes óvodánk a József Attila lakótelepen található. Jó állapotban lévő, tágas, világos épület, amely alkalmas színtere az óvodás korú gyermekek nevelésének. Hatalmas, négy részre tagolt, jól felszerelt játszókertünk biztosítja gyermekeink szabad levegőn való tevékenykedését.Óvodánk arculatát közösen kialakított pedagógiai programunkban - Kisemberek a nagyvilágban - határoztuk meg. Kiemelten hangsúlyos szerepet szánunk a környezeti nevelésnek, amely szoros kapcsolatban áll minden fejlesztési területtel. Sárga csoport " Speciális Montessori eszközök és játékok alkalmazásával folyik az egyéni fejlesztés, a kudarc nélküli iskolakezdés érdekében. Drámajátékokkal segítjük a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás és a közlés megkönnyítését."

Bp.XI. - Eszterlánc magyar-angol Montessori Óvoda

Bp.XI. - Eszterlánc magyar-angol Montessori Óvoda

Amikor a szülő óvodát keres, komoly gondot okoz, hogy melyik intézményt válassza, hiszen ez a választás meghatározó gyermeke későbbi életében. Szakemberek is alátámasztották, hogy ha az élet alapköveit minél hamarabb rakjuk le, annál Stabilabbak lesznek. A környezet, amiben a gyermek a nap legnagyobb részét tölti, döntő hatással bír egész későbbi életére. A mi alapelvünk a lehetőségek felkínálása, megismertetése és olyan környezet, helyzet teremtése, amely a gyereket a jó útra segíti. Nálunk az óvodai munka középpontjában a gyermek áll. A parancsoló, irányító ismereteket közlő pedagógus helyett nálunk a segítő, támogató, tájékoztató, lehetőségeket felkínáló óvónéni jelenik meg, aki nem a gyerekek fölött áll, hanem mellettük. Óvodánkban a játék és a munka magyarul és angolul folyik. A gyermekekkel a nap folyamán két pedagógus foglalkozik, az egyik magyar, a másik angol nyelven beszél velük. A szakértők megállapították, hogy a gyerekek hat éves koruk előtt játszva képesek egy idegen nyelv elsajátítására.

Bp.XIV. - Montessori óvoda

Bp.XIV. - Montessori óvoda

Célunk, hogy a gyerekek jól eligazodjanak egy állandó kihívásokkal teli világban, felismerjék és megoldják a felmerülő problémákat, derűsek, kiegyensúlyozottak legyenek. Az óvodai nevelési program kiemelt területe: -gyermekközpontú környezetben tanulnak -spontán módon, megerőltetés nélkül sajátítják el az ismeretanyagot -az összes érzékszervükön keresztül tanulnak -egyéni ütemben, egyéni módon tanulnak -konkrét dolgoktól, jutnak el az elvont fogalmak megértéséig -egy időben egy fogalmat sajátítanak el -megtanulják elfogadni önmagukat, egymást és minden a világban létező dolog elfogadását és tiszteletét -fejlesztik pozitív énképüket -nő az önbizalmuk, és az önállóságuk -gondos gazdáivá válnak környezetüknek - az óvoda osztatlan összetételű, együtt tanulnak 2 - 3 - 7 éves korig a gyermekek -hetente járunk kirándulni, hogy az ismeretanyagot a természetes környeztében lássák, tapasztalják, ezáltal ismerjék és szeressék meg környezetüket - nem külön foglalkozásokon, hanem a mindennapok természetességével barátkozhatnak az angol nyelvvel - hetente egyszer a "Vízipók"

Bp.XXI. - Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde

Bp.XXI. - Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde

A mi Óvodánkban nem csak angolul tanulnak a gyerekek, hanem egész nap folyamán angol nyelvű nevelésben részesülnek. Bölcsődei óvodaelőkészítő csoportunkban is találkoznak a gyerekek az angol nyelvvel játékos versek és dalok formájában. Célunk, hogy dr. Montessori Mária pedagógiai módszerével két nyelven (angol-magyar) fejlesszük a gyermekek testi, elméleti és lelki képességeit. Ez a minden kultúrában és időben alkalmazható módszer magában foglalja az elméleti tanulást, a gyakorlati életet, a társadalmi érintkezést és a környezet gondozását is. A mi ovinkban a gyerekek: * gyermekközpontú környezetben tanulnak, * minden érzékszervükön keresztül tanulnak, * egyéni ütemben, egyéni módon tanulnak, * spontán módon, megerőltetés nélkül tanulnak, * speciális iskolai előkészítésben részesülnek, * logopédiai fejlesztésben részesülnek, * fejlesztik önmaguk, egymás és minden a világban létező dolog elfogadását és tiszteletét, * maguk választják ki azt a tevékenységet, amivel foglalkozni szeretnének

Érd - Tusculanum Óvoda

Érd - Tusculanum Óvoda

Intézményünk Érd város Tusculanum (békés hely, menekülés a világ zaja elől) település részen található. Évenként 200 - 240 gyermek nevelését látja el nyolc csoportban. Amint azt elnevezésünk is sugallja, fő célunk, hogy a gyermekek óvodánkban kiegyensúlyozott légkörben, igazi gyermekkort éljenek. Szakszerű nevelésünk két alappillére: A Magyarországi Montessori Nevelés - Mottó: "Segíts nekem, hogy magam csinálhassam." Az Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével - Mottó: "Lassan - keveset - jól." Helyi nevelési programunkban az ÜVEGGYÖNGY PROGRAM - ban fogalmaztuk meg nevelésünk alapelveit: A gyermekkor és az egyéni sajátosságok tiszteletben tartása. Az óvodai nevelés nem hivatott átvenni a családi nevelés feladatait, azt kiegészíti, gazdagítja. Az egész személyiség formálásával az életre nevelünk. Nevelésünk színterei az önálló tapasztalás, a játék, a mese. A tanulás ebben az életkorban egyéni ütemû, kíváncsiságra, utánzásra épül. A szabad játék a gyermek természetes életközege és fejlődésének legoptimálisabb eszköze.

Pécs - Csiri-Biri óvoda

Pécs - Csiri-Biri óvoda

Célunk: gyermekeink személyiségének kibontakoztatása, sokoldalú fejlődésének segítése, az egészséges és harmonikus élethez szükséges képességeik fejlesztése. Mindezt közös élményekre épülő tevékenységek tudatos szervezésével segítjük. Alkalmazkodunk a gyermekek egyéni sajátosságaihoz, eltérő fejlődési üteméhez. Montessori Mária pedagógiájának szellemében: "Segítek neked, hogy magad csinálhasd!" mindenkinek akkor, és annyit segítünk, amennyire szüksége van.

Üröm - Önkormányzati óvoda

Üröm - Önkormányzati óvoda

Szeretnénk megismertetni Önökkel Óvodánk Tevékenységközpontú Kétnyelvű Német Nemzetiségi Programját. Programunk újszerűségét a játékba ágyazott tevékenységformák magyar és kétnyelvű - nyelvi és anyanyelvi - képességfejlesztésen alapuló nevelés jelenti. Program-adaptációnk során kiindulási alapunk a gyermekek mozgásigénye, érdeklődése, kíváncsisága, mintakövetése, utánzóképessége. Munkánkban ötvöztük a kétnyelvű nemzetiségi és a tevékenységközpontú programot. Egy csoportban Montessori szellemiségű nevelés folyik. Programunk a hagyományos óvodai nevelés feltételei között, egy pedagógiailag és pszichológiailag megalapozott kétnyelvű óvodai nevelés általunk elképzelt rendszerét jelenti.

Tuti menü