Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Speciális óvodák képes leírás - Óvoda.tlap.hu
részletek »

Speciális óvodák - Óvoda.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: ovoda.tlap.hu » Speciális óvodák
Keresés
Találatok száma - 11 db
 Hallássérült gyermekek intézményei

Hallássérült gyermekek intézményei

Hallássérült gyermekek intézményei A hallássérült gyermekek korai fejlesztésével nevelésével, oktatásával az alábbi helyeken is foglalkoznak: Hallássérültek Tanintézete 1147 Budapest Cinkotai út 125-137. 251-4721 Széchenyi úti Ált. Isk. és Diákotthon 4031 Debrecen Széchenyi u. 60. (52)412-241 Mlinkó István Óvoda, Ált. Isk. és Diákotthon 3301 Eger Klapka Gy. u. 10. (36)313-943 Óvoda Ált. Isk. és Diákotthon 7401 Kaposvár Somssich Pál u. 8. (82)312-246 Tóth Antal Óvoda Ált. Isk. és Diákotthon 9400 Sopron Tóth Antal u. 1. (99)312-254 Csongrád megyei Közgyűlés Óvodája Iskolája és Diákotthon 6725 Szeged Bécsi krt.38. (62)310-930 Cházár András Óvoda Isk. Diákotthon és Speciális Szakiskola 2601 Vác Március 15. tér 6. (27)317-733 Óvoda Ált. Iskola és Diákotthon 2601 Vác Temető u. 29. (27)316-922 Dr. Török Béla Óvoda Ált. Isk. és Diákotthon 1142 Budapest Rákospatak u. 101 valamint Szőnyi u. 26/b és Újvárospark 1. ...

Bp. XIV. - Vakok óvodája

Bp. XIV. - Vakok óvodája

A külön épületben lévő barátságos, tágas óvodában 3-8 éves kisgyermekekkel foglalkozunk. Kis létszámú csoportjaink között speciális és siket-vak csoport is található. Az intenzív mozgás-, tapintás-, hallás-, látás-, értelmi fejlesztést gyógytornász, gyógymasszőr, mozgástréner, logopédus, látásnevelő gyógypedagógus, pszichológus is segíti. A bejáró vagy bentlakó kicsiket sok-sok játékkal, az iskolai tanítás, a zeneoktatás megalapozásával, a családdal együttműködve készítjük fel az iskolába lépésre. A nevelés színterei - A Óvodánk elsődleges nevelési feladatának tekinti a gyermekek önkiszolgálásra nevelését, mozgás­fejlesztését, környezetismeret és tájékozódás-fejlesztését. A pedagógiai munka során kiemelt szerepet kap még a matematikai tevékenységformák megismertetése, a tapintásfejlesztés, az ének-zene foglalkozások. - z óvoda nagycsoportjában kezdjük a Braille olvasás-írás előkészítését. Ezek a foglalkozások a hatpontrendszeren belüli tájékozódással, a tapintó érzék fejlesztésével alapozzák meg a későbbi pontolvasást-írást. Látásnevelő pedagógus foglalkozik aliglátó gyermekeinkkel, egy erre a célra - vizuális nevelési segédeszközökkel - berendezett szobában.

Bp.III. - Szellő EGYMI óvoda

Bp.III. - Szellő EGYMI óvoda

Gyógypedagógiai óvoda "Nem vagyok tehetetlen, Csak gyönge és elesett. Amikor teszel valamit helyettem Amit nekem kell megtennem, Csak megerősíted a félelmemet és gyöngeségemet." Agnes Beguin Gyógypedagógiai óvodánk programja az ADD A KEZED! [Fejlesztő program gyógypedagógiai óvodák számára (1997)] című, az OKI által minősített program helyi viszonyokra adaptált változata. Az óvodában alkalmazott speciális módszerek, kiegészítő terápiák Ezek a terápiák speciális képzettséget igényelnek és az adott gyermekközösség igénye, lehetősége szabja meg az alkalmazást. A mindennapos nevelést egészíti ki a feltétlenül szükséges - Logopédiai foglalkozás (megkésett vagy akadályozott beszédfejlődés terápiája) - Korai fejlesztés folytatása (halmozottan sérült gyermekek rehabilitációja, további óvodai felzárkóztatása) - TSMT (Tervezett szenzomotoros tréning) - Kommunikáció oktatás (augmentatív komm. beszédképtelen gyermekek megsegítésére) - Autizmus (PVZ) terápia - Gyógytestnevelés

Bp.VII. - ELTE Speciális Gyakorló Óvoda

Bp.VII. - ELTE Speciális Gyakorló Óvoda

Bemutatkozás Intézményünk 1981-ben, a Fogyatékosok Nemzetközi Évében létesült. Feladata a 0-7 éves életkorú, speciális nevelési igényű gyermekek ellátása. Az intézmény ezt a feladatkörét többcélú, közös igazgatású gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményi keretek között valósítja meg. A fejlesztő munka az óvodai tagozaton értelmileg akadályozott és beszédfogyatékos gyermekek számára történik. A korai fejlesztést, gondozást és tanácsadást hallássérült, értelmileg akadályozott és megkésett beszédfejlődésű gyermekek részére biztosítjuk. Az intézmény pedagógiai programja a FELKAROLÓ fejlesztő és speciális pedagógiai program tartalmazza azokat a fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárásokat, amelyek az akadályozott egyéni fejlődés elősegítése érdekében az alapkészségek kialakításával segítik a tanulási képességek kibontakozását. A gyógypedagógiai nevelési folyamat irányítója és szervezője a gyógypedagógus, aki a szülőkkel szorosan együttműködik.

Bp.XI. -  Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda

Bp.XI. - Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda

Intézményünk Újbuda csendes, mégis jól megközelíthető helyén fekszik. Székhelyünkön tágas iskolaudvar, sportpálya nyújt játékra és sportolásra lehetőséget tanulásban és értelmileg akadályozott tanulóinknak. Telephelyünkön a Rátz László utca 73-75.-ben óvodásainkkal és autista tanulóinkkal foglalkoznak jól képzett szakembereink. Mindannyian valljuk, hogy a sérült, fogyatékos ember is teljes értékű. Biológiai, akarati, értelmi, szociális értelemben személyisége fejleszthető. Ennek sikere érdekében sokféle módszert alkalmazunk, pl.: Sindelar-Zsoldos program, tervezett szenzomotoros integrációs tréning, alapozó terápiák, dyslexia prevenció, támogatott kommunikáció, vizuális kultúra fejlesztése, zeneterápia, Bliss, gesztusnyelv.

Bp.XII. - Zölderdő alapítványi óvoda

Bp.XII. - Zölderdő alapítványi óvoda

Logopédiai csoportjainkba szeretettel várunk : - jó értelmi képességű, de megkésett beszéfejlődésű - beszédészlelési, beszédmegértési problémás - súlyos beszédhibás - diszlexia veszélyeztetett - író-rajzoló mozgásban ügyetlen gyermekeket! Miben vagyunk mások? - egyedülállóan komplex fejlesztés - a gyermekeket logopédus, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta együttesen fejleszti - mindennapos logopédiai foglalkozás - 12 fős csoportok családias, derűs légkör - játékos egyéni és kiscsoportos foglalkozások - a gyermekek fejlődését félévenként felmérjük - mozgásterápiák: Ayres, HRG - pszichológusi segítség igény szerint - a felvételt komplex logopédiai vizsgálat előzi meg - A gyermekek óvodai életét kézműves foglalkozások, néptánc, közös családi programok színesítik. - Óvodánk jól megközelíthető helyen, reprezentatív villaépületben található Környezeti csoportjainkba szeretettel várunk: - természetet szerető, védő, tisztelő - szívesen kiránduló, erdőn-mezőn bóklászó - állatvilággal ismerkedni vágyó - környezet és az élővilág összefüggéseire kíváncsi gyermekeket! ...

Bp.XIV. - Hallássérültek Óvodája

Bp.XIV. - Hallássérültek Óvodája

Már pár hónapos kortól óvodánk szeretettel várja a hallás-problémával küzdő gyermekeket. Szurdologopédus szakember foglalkozik hetente két alkalommal a gyerekekkel szülő jelenlétében. Ezeken a foglalkozásokon megtanítjuk a szülőket arra, hogyan foglalkozzanak napi rendszerességgel hallássérült gyermekükkel. Óvodánkba a felvétel feltétele az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye. A bizottság épületünkben működik. Óvodába kerülés előtt a bizottság újra megvizsgálja a gyermeket, hogy a legmegfelelőbb óvodába kerülhessen. Óvodánk 3 éves kortól fogadja a súlyos fokban hallássérült gyermekeket. Legfontosabb feladataink az óvodában: - folyamatos beszédfejlesztés napi, egyéni foglalkozásokon - értelmi képességek fejlesztése - mozgás és kézügyesség fejlesztése Óvodánk kertvárosi környezetben található, barátságos és igen jól felszerelt. A gyerekek fejlesztése mellett színes programokat tudunk biztosítani: · rendszeres autóbusz kirándulások saját iskolabuszunkkal · kulturális programok: bábszínház, cirkusz, mozi, játszóház · úszásoktatás Iskolába kerülés előtt a bizottság újra megvizsgálja a gyermekeket...

Bp.XXII. - Beszélj Velem Alapítványi Óvoda

Bp.XXII. - Beszélj Velem Alapítványi Óvoda

Az intézmény a főváros peremén, Nagytétényben fogadja a súlyos beszédhibával, kommunikációs és nyelvi zavarral küszködő 3-7 éves kisgyermekeket. Vonzáskörzete egész Budapest és az agglomeráció (Érd, Diósd, Sóskút, Dunakeszi, Budaörs, Százhalombatta, Törökbálint, Pusztazámor...) Speciális terápiáink: - Gyógyító lovasterápia Sóskúton - HRG (Hydroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika) speciális víziterápia Érden a Mazsola Úszótanodában A hét minden napjára jut mozgásfejlesztés jól felszerelt tornatermünkben: Ayres-terápia, alapozó Delacato-terápia, Dévény Anna-féle (DSGM) kezelés, ovis torna. Munkatervünkben szerepel a tehetséggondozás - a különlegesen tehetséges gyermekeknek -, valamint az alternatív pedagógiák egyes elemeinek felhasználása: Montessori és a Jenaplan. Valamennyi csoportnak külön egyéniző szobája van a gyógypedagógiai, logopédiai és a korai fejlesztésre. A gyermekek szükség szerint neurológiai, hallás-, allergológiai, pszichiátriai, pszichológiai és egyéb vizsgálatokon vesznek részt szüleikkel.

Csorna - Arany János Gyógypedagógiai Közpon

Csorna - Arany János Gyógypedagógiai Közpon

ÓVODA Az óvodai tagozat a sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai gondozásával, nevelésével, fejlesztésével és korrekciójával foglalkozik. Az óvodai csoport napközi otthonos szervezési formában működik egy gyógypedagógus óvónő és egy gyógypedagógiai asszisztens irányításával. Óvodánkba a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és javaslata alapján kerülnek a gyermekek. Beiskolázási körzetünk: Csorna és környéke. Az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert az egyes gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. Az egyéni foglalkozások (korrekció) mellett irányított egyéni foglalkozások és csoportos foglalkozások keretein belül dolgoznak. A nevelésben a rendszeresség, következetesség és a fokozatosság (a kis lépésekben haladás) elve érvényesül. A speciális nevelés, a sérülés specifikus fejlesztés, a korrekció-az adott gyermek képességei, tulajdonságai alapján-a meglévő ép funkciókra épít.

Hirdetés
Pécs - Éltes Mátyás Gyógypedagógiai óvoda

Pécs - Éltes Mátyás Gyógypedagógiai óvoda

Gyógypedagógiai óvoda Az óvoda célja: egy olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítása, az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az iskolában történő beválás érdekében. A speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érési sajátosságokhoz igazodó támasznyújtás, az érzelmi biztonság nyújtásán túl törekszik - az interperszonális kapcsolatok, az énkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére, attitűdök, normák kialakítására; - speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segíti az egyre pontosabb észlelést, fejleszti a figyelem összpontosítását, - a gondolkodást, az emlékezetet, elősegíti a verbális és nonverbális kommunikáció kialakulását; - a tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a mozgásra alapoz; - a program a gyógypedagógiai hagyományokra, a legújabb szakirodalomra, a gazdag tapasztalatokra támaszkodik, - a sérült gyermek egyéni szükségleteihez, eltérő fejlődési üteméhez igazodik; ...

Szeged - Hallássérült gyermekek óvodája

Szeged - Hallássérült gyermekek óvodája

Hallássérült gyermekek óvodája, iskolája, diákotthona, alapfokú művészeti iskolája, szakiskolája. " A hallás elvesztése következtében némává lett gyermekeket beszélni megtanítsa, őket erkölcsösen és hazafiasan nevelje, s mindazon közhasznú ismeretek birtokába juttassa, amelyek a gyakorlati életben leginkább szükségesek." Száz éves múltra visszatekintő iskolánk ezt a feladatot kezdettől a hallássérült gyermekek beszédfejlesztésével, alsó fokú oktatásával és szakképzésével részben elkülönített oktatás keretében a meglévő hallásmaradvány maximális kihasználásán igyekezett elérni. Ehhez napjainkban a legmodernebb technikai, orvosi, szurdopedagógiai eljárások alkalmazására van lehetőségünk. A sikeres hallás és beszédfejlesztés eredményeként megteremthető annak a lehetősége, hogy a tanköteleskor elérésekor az elkülönített oktatást csak átmenetileg, vagy ne is kelljen igénybe venni. E célok eléréséhez intézményünk a korai fejlesztő centrum fokozatos fejlesztésével és az utazótanári hálózat kiépítésével igyekszik hozzájárulni. ...

Tuti menü