Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Waldorf óvodák képes leírás - Óvoda.tlap.hu
részletek »

Waldorf óvodák - Óvoda.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: ovoda.tlap.hu » Waldorf óvodák
Keresés
Találatok száma - 14 db
Bp.XIV. - Manófalva Waldorf Óvoda

Bp.XIV. - Manófalva Waldorf Óvoda

Az óvodánk a családok aktív közreműködésével teremti meg érzelmi biztonságot adó mindennapjaink feltételeit. Ki-ki lehetősége szerint, de hozzájárul az óvoda zavartalan működtetéséhez: kertrendezéssel, az épület karbantartásával, gazdasági ügyek intézésével, pályázatírással, élelmiszerek beszerzésével, előadások, programok szervezésével stb. Együtt készülünk az ünnepekre, családi kirándulásokra, nyári táborokra. A Waldorf-óvodák - kevés kivétellel - félnaposak, így mi is naponta 7- 13 óráig várjuk a gyerekeket. Távlati céljaink közé tartozik a délutáni időszak beépítése a napirendbe, de a jelenlegi óvodaépületünk ezt nem teszi lehetővé.

Bp.XIX. - Kispesti Waldorf Óvoda

Bp.XIX. - Kispesti Waldorf Óvoda

A Waldorf pedagógia módszerei az antropozófia gyermekismeretén alapulnak. Elsőtől nyolcadikig az úgynevezett közismereti tárgyakat az osztálytanító tanítja a főtanítás ideje alatt. Így a gyerekeknek ebben a fontos életszakaszban folyamatos kapcsolatuk van egy általuk elismert és szeretett személlyel. z a tanítás epochálisan zajlik (epocha - görög szó: korszak, időszak). Három-négy héten keresztül ugyanazzal a témakörrel foglalkoznak (írás, számolás, állattan, történelem stb.). A főtanítás egy meghatározott ritmus szerint épül fel és ismétlődik, nap mint nap. (A Waldorf pedagógia számol az esti alvás alatt lejátszódó folyamattal is.) A reggeli kézfogást követi a kötetlen beszélgetés, a bizonyítványvers, majd a napkezdő fohász. Ezután a ritmikus rész időszakában a gyerekek a helyükről felállva, egy szabad teret kialakítva a teremben, verset mondanak, mozognak, ritmushangszeren játszanak, énekelnek stb., kapcsolódva az adott epocha témájához.

Bp.XVI. - Tündérrózsa Waldorf Óvoda

Bp.XVI. - Tündérrózsa Waldorf Óvoda

Az óvoda mindennapjai Óvodai életünk mindennapi tevékenységeit és napirendjét a kisgyermekkor igényei és sajátosságai határozzák meg, amelyben fontos szerepet kap az utánzás, a ritmikusság, a természetközelség és az ünnepkör. Az óvodában a gyerekek 4-től 7 éves korukig vannak egy csoportban. Ez az összetétel családias légkört teremt , fejleszti és színesíti a gyerekek szociális érzékét. Játékaink természetes alapanyagokból készültek és egyszerűek, közel állnak a gyerekek lelki világához, fejlesztik, ápolják fantáziájukat és lehetőséget adnak számukra, hogy saját bensőjüket kibontakoztatva 'építsék fel világukat' a játékok során, együttműködve társaikkal. E lelki folyamatot segíti a szabad játék, amely napirendünk fontos részét képezi. A tevékenységekben és fejlesztésben elsődleges a belső igényű utánzás, és kevesebb szerepet kap a külső, direkt irányítás. A kisgyermekek egészséges lelki fejlődésében alapvető fontosságú a ritmikusság, amely a belső biztonságérzetüket alapozhatja meg. Ezért a Waldorf-óvodák tevékenységét napi, heti, ünnepszaki és éves ritmikus rend jellemzi.

Bp.XVII. - Rákosmenti Waldorf Óvoda

Bp.XVII. - Rákosmenti Waldorf Óvoda

Óvjuk együtt a gyerekkort ! Waldorf úton járó, vegyes életkorú , 20 gyermek befogadására alkalmas kertvárosi óvodánk magában hordozza a családias légkör hangulatát. Gyorsan változó világunk követelményrendszere, a szülői elvárások, sokszor figyelmen kívül hagyják a gyermeki személyiség jellemzőit. Bízzunk a kiváró, kényszermentes nevelés fejlesztő hatásában! Szeretnénk, hogy a tevékenység közben átélt öröm pozitív motivációt adjon az ismeretszerzéshez, hogy gyermekeink nyitottak és érzékenyek legyenek. Kis közösségünk kísérőiként azon munkálkodunk, hogy áttekinthetővé tegyük a gyermekek számára az őket körülvevő mindennapi cselekvések világát. A szabad játék révén megmutatni nekik, hogyan használják harmonikusan szervezetük egészét. Lehetőséget biztosítani számukra, hogy kialakítsák saját stílusukat, hogy általa képesek legyenek felmerülő problémáikra higgadtan reagálni, önmagukat megnyugtatni, ellazítani, felvidítani.

Debrecen - Boldogfalva úti Óvoda

Debrecen - Boldogfalva úti Óvoda

A Debreceni Waldorf Óvoda, szülői igények alapján, elkötelezett, gyermekük szorongásmentes fejlődéséért tenni akaró családok és nagy szakmai tapasztalattal bíró szakképzett óvónők összefogásával jött létre. 2007 szeptemberében vegyes életkorú csoporttal kezdte meg működését a Boldogfalva u. 3/a. szám alatt a Waldorf pedagógiai módszer elvárásainak megfelelően igényesen kialakított, egészséges környezetben. Pedagógiai tevékenységünket az 1997-ben hivatalosan is elfogadott Waldorf pedagógiai program alapján végezzük a helyi sajátosságok és a szülői igények figyelembe vételével. Célunk egy olyan óvoda működtetése Debrecen városában mely a magyar kultúrális hagyományok alapjaira építkezve, a waldorf módszer segítségével olyan környezetet teremt a gyermekek számára, mely a fejlődési és az őket körülvevő világ megismerése iránti igényeiknek megfelelően, számukra a legtermészetesebb és legegészségesebb. Családias, az otthonra emlékeztető légkörben, természetes anyagokból készült játékok, eszközök és berendezési tárgyak között egyéni képességeiknek és életkori sajátosságaiknak megfelelően fejlődhetnek itt gyermekeink ...

Hirdetés
Debrecen - Kikelet Waldorf Óvoda

Debrecen - Kikelet Waldorf Óvoda

A Waldorf óvodai csoport vegyes életkorú. A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok vissza-visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban, ezzel nyújtva jelentős érzelmi biztonságot a gyermeknek. Havonta általában egy témakörrel találkoznak a gyerekek, egy időszak mindig ünneppel zárul. Az ünnepet hosszabb készülődés előzi meg, ami egyben a napi tevékenységek tartalmát is megadja. A szülők és az óvoda pedagógusai kölcsönös együttműködést ajánlanak fel - a gyermek fejlődésének érdekében - egymásnak, és fogadnak el egymástól. Közös utat vállalnak fel, s azt is, hogy ebben a folyamatban ők maguk is fejlődnek.

Hajdúszoboszló - Ciróka Családi Napközi

Hajdúszoboszló - Ciróka Családi Napközi

Családi napközink néhány lelkes szülő kezdeményezésére, a Szoboszlói Waldorf Egyesület támogatásával jött létre. Hajdúszoboszlón és a környékén nem elegendő a bölcsődei férőhelyek száma. Emellett igény mutatkozik egy waldorf szellemiségű intézmény létrehozására is. Családi napközink olyan intézmény szeretne lenni, ahol a pedagógus figyelmes, szeretetteljes együttélést vállal a gyermekekkel. Biztosítja számukra az egészséges tárgyi, szokásbeli, érzelmi és tartalmi környezetet. A Ciróka Családi Napközi 24 hetestől-14 éves korú gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást. A gyermekek gondozását pedagógusi háttérrel rendelkező napközi vezető és kisegítő gondozónő végzi.

Kecskemét - Mihály Kertje Waldorf Óvoda

Kecskemét - Mihály Kertje Waldorf Óvoda

A Waldorf-pedagógia szerint semmiféle szabályszerű oktatásnak nem kellene kezdetét venni a fogváltás előtt. A fogváltás előtt a gyerekek az óvodás csoportba járnak, és semmi olyan nem történik ebben a korszakban, ami megzavarná az élet szempontjából elsődleges folyamatot, amely megteremti a testi alapokat az egészség és a jellem számára. Teljes elismeréssel adózunk az utánzás képességének, amivel a kisgyermek rendelkezik. Rendkívüli fogékonyságuk óriási felelősséget ró a felnőttekre. Rend, ritmus és egyensúly a nap és a hét megtervezésében alapvető: a gyermek az egészségét szolgáló szokásokra, ismétlődésekre épülő életvitelében érzi magát biztonságban. Az önkényes változtatgatások nagyon zavaróak számára. A Waldorf-óvodai nevelés csinálásból áll és ezekben a tevékenységekben a cselekvés elevensége és az akarati élet az elsődleges. A játékszereknek minél egyszerűbbeknek kell lenniük, mert így a gyermek saját fantáziája segítségével keltheti azokat életre. Egy darab textilből, vagy akár egy asztalkendőből egyszerűen elkészített baba életre kelti ezeket a fantázia-erőket. ...

Pécs - Tettye Völgye Waldorf Óvoda

Pécs - Tettye Völgye Waldorf Óvoda

2007. szeptemberétől szeretnénk megnyitni Waldorf-óvodánk kapuit. Létesítendő óvodánk óriási hiányt kíván pótolni, hiszen városunkban, s tágabb térségünkben még ezidágig nem vert gyökeret semmilyen alternatív pedagógián alapuló intézmény. Térségünk fehér foltként virít a Waldorf-intézmények országos térképén is. Létesülő óvodánk fenntartója a 2000-ben alapított Hármas Egység Pedagógiai Alapítvány. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodáskorban édesanyjukhoz, szüleikhez még igen szorosan kötődő gyermekeink otthonukhoz, családjukhoz minél közelebb járhassanak óvodába. Továbbá azt is, hogy az óvodai környezet az óvodáskorú gyermekek megismerési, fejlődési igényeinek megfelelően a lehető legtermészetesebb legyen.

Hirdetés
Szada -  Meseház Waldorf-Óvoda

Szada - Meseház Waldorf-Óvoda

Egy valódi Waldorf-óvodát a pedagógus személye határoz meg elsősorban - a sors ebben is segítségünkre sietett, s mindjárt két elhivatott óvónot is találtunk. Till Margit, intézményvezetőnk, képzett, sokéves gyakorlattal rendelkező Waldorf-óvónő, Fazekas Dóra pedig - amellett, hogy családja révén szinte a magyarországi Waldorf-mozgalomban nőtt fel - 2003. szeptemberétől látogatja a posztgraduális Waldorf-óvónő képzést. Kettejük munkáját segíti gazdasszonyként Zombory Maud, régi Waldorf-szülő, nagylánya szintén Waldorf-óvónő. Az alapító szülők lelkesedése, közösségalakító és szervező készsége létrehozta az óvoda külső feltételeit, rábízta gyermekeit, ám ahogy egy kis vad magonc gyümölcsfát még nemesíteni, metszegetni kell, úgy kellett nemesíteni ezt a közösséget a Waldorf pedagógia oltványával. A szülőknek is meg kellett tanulni Waldorf-szülővé válni, együtt élni az óvodával.

Szárliget - Gyermekliget Waldorf Óvoda

Szárliget - Gyermekliget Waldorf Óvoda

Tatabányai, szárligeti , bicskei, felcsúti, mányi szülők egy kis csoportja vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy ebben az elidegenedett, verseny-centrikus világban óvodáskorú gyermekeinknek olyan nevelést és körülményeket szeretnénk biztosítani, ahol valóban gyermekek lehetnek, és életkoruknak megfelelően a szabad játék töltheti ki mindennapjaikat. Célunk a fontos értékek (szeretet, igazságérzet, tudásvágy, barátság) közvetítése a gyermekek tervszerű és szervezett korai oktatása helyett. A világ oly módon történő megismeréét szeretnénk számukra biztosítani, ahogyan azt ők igénylik. Számunkra nagyon fontos a család, a hagyományok, az ünnepek. Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekeink egészséges étkeztetésére .

Tamási - Waldorf Alapítványi Óvoda

Tamási - Waldorf Alapítványi Óvoda

Az óvoda felvételi rendszer: Az óvodába nem a gyermeket, hanem a családot vesszük fel. A felvételi elbeszélgetések alkalmaival mindkét szülővel ismertetjük a waldorf pedagógiát, a waldorf pedagógia emberképét, működésének kereteit a hármas tagozódás alpján. A kapcsolat alapja a kölcsönös együttműködés és bizalom. A családok intenzíven részt vesznek az óvoda mindennapi életében. A felvétel nem anyagi vállalás kritériuma, hanem a fent felsorolt együttműködés alapja. Pénzügyi okok miatt senkit nem utasítunk el. Közösen tanuljuk a családokkal a szociális érzékenységre való fogékonyságot. Ez nálunk többek közt abban is megnyilvánul, hogy az óvodába a családokat nem az anyagi tehetségük révén vesszük fel, hanem a bennük felmerülő belső igény a mérvadó. Így vannak olyan családok is, akik olyan rossz anyagi helyzetben vannak, hogy kevesebbet, vagy semmit sem fizetnek. Éppen ezért egy-két család önként átvállalja az ő részüket, hogy a minimális működőképességet fenntarthassuk.

Vértesszőlős - Kisködmön Családi Napközi

Vértesszőlős - Kisködmön Családi Napközi

Vár a KISKÖDMÖN bölcsődei és waldorf-óvodai csoportja! Kisködmön: Tündér lakik benne! Mi a családi napközi? A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája. (1997.évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről ) A családi napközi erényei: - kis csoportlétszám: maximum 7 fő - derűs, otthonos légkör - a gondozó által kialakított, de a gyermek és a család egyéni szükségleteit maximálisan figyelembe vevő napirend Kisködmön Családi Napközi Célunk: Helyi és környékbeli családok gyermekeinek napközbeni felügyelete és Waldorf-óvoda jellegű nevelés biztosítása - Tündér csoport: félnapos ellátás 2 éves kortól - Waldorf csoport:egész napos ellátás 3 éves kortól

Veszprém - Csillagvár Waldorf Tagóvoda

Veszprém - Csillagvár Waldorf Tagóvoda

A családias légkörű óvodába a szülők önkéntesen jelentkeznek, a csoportokba való felvétel nem a hagyományos módszerekkel történik, a felvételt hosszú, alapos Waldorf pedagógiát megismertető munka előzi meg. A Waldorf pedagógiai és pszichológiai módszer és alapelv szerint a csoportok tagjai vegyes életkorúak (3-4-5-6 -7 évesek) a testvérek együtt nevelése, az óvónő tevékenysége és a nagyobbak utánzása segíti a kisebbek fejlődését a családhoz hasonló közösségben. Óvodánkban nagy szerepet kap az érzelmi biztonság a pszichikus és mentális fejlődésben. A Waldorf pedagógia elvei szerint a természetben található lehetőségek sokszínűsége adják a legjobb teret a gyerekek komplex fejlődésének. A csoportok berendezési tárgyait szintén a természetes anyagok határozzák meg. A bútorok természetes anyagokból készülnek - fa és textil - a berendezési tárgyak és a játékok, eszközök egy részét a gyerekek maguk készítik az óvónőkkel és a szülőkkel közösen.

Tuti menü